Oct7
Χωροθέτηση Σχολείων στην βάση των μελλοντικών αναγκών
10/7/2010 12:09:00 PM by Giannis

Οι νέοι Καλλικρατικοί Δήμοι θα έχουν αυξημένες αρμοδιότητες στα θέματα της παιδείας. Η μέχρι σήμερα διασπορά των αρμοδιοτήτων σε δήμους – νομαρχίες – υπουργείο παιδείας δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα συντονισμού και αντιμετώπισης των προβλημάτων. Ο Δήμος του Ωρωπού είναι πλέον ο μεγαλύτερος σε έκταση Δήμος της Αττικής, γεγονός που καθιστά αναγκαία την κατάλληλη χωροθέτηση των σχολείων ούτως ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση για όλους τους μαθητές σε σύγχρονα σχολικά κτίρια. Η χωροθέτηση δεν μπορεί να γίνει μόνο σύμφωνα με την καταγραφή των σημερινών αναγκών αλλά πρέπει να προγραμματίσουμε και να προβλέψουμε τις ανάγκες που θα δημιουργηθούν στο μέλλον. Η πληθυσμιακή αύξηση που πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια στον Δήμο μας είναι ενδεικτική και για την πορεία αύξησης των αναγκών στο μέλλον.
Η «Δημοτική Συνεννόηση για τον Ωρωπό» δεσμεύεται για:
1. Άμεση καταγραφή όλων των προβλημάτων των υπαρχόντων σχολικών κτιρίων και άμεση δρομολόγηση όλων των διαδικασιών για την επίλυση των προβλημάτων και αποκατάσταση τυχόν φθορών.
2. Χωροθέτηση σχολείων στην βάση των μελλοντικών αναγκών κατόπιν μελέτης που θα συνυπολογίζει α) τον σημερινό πληθυσμό, β) τον ρυθμό αύξησης του πληθυσμού τα τελευταία χρόνια, γ) τις αποφάσεις που θα λάβουμε για τα όρια της οικιστικής ανάπτυξης τουλάχιστον ως το 2030 καταρτίζοντας τα Σχέδια Πόλης, δ) την περιουσιακή κατάσταση του Δήμου (δηλαδή οικόπεδα που ανήκουν ήδη στον Δήμο και κρίνονται κατάλληλα για την ανέγερση σχολείου) και ε) την σημερινή χωροθέτηση των σχολείων και το κατά πόσο αυτή ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες.
3. Οι σχολικές επιτροπές του Δήμου θα συνεργάζονται με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και με τους συλλόγους διδασκόντων ώστε να αντιμετωπίζονται κατά το δυνατόν καλύτερα και ταχύτερα τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
Πέρα από αυτά θέλουμε να υποστηρίξουμε και νέες δράσεις παιδείας καθώς πιστεύουμε ότι η παιδεία είναι ένα δημόσιο αγαθό το οποίο αν αξιοποιηθεί σωστά μπορεί να προσδώσει σημαντικά οφέλη στον Δήμο μας. Στην λογική μας εντάσσεται η υιοθέτηση της Δια Βίου Μάθησης μέσα από δημοτικές δομές με ανάπτυξη προγραμμάτων χρηστικών και ωφέλιμων για τον άνθρωπο και για την κοινωνία μας. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τους νέους αγρότες, για τους ανέργους, για τις μητέρες αλλά και για τον εργαζόμενο μπορούν να προσφέρουν νέες δεξιότητες στους κατοίκους. Παράλληλα θα αναπτύξουμε και προγράμματα κοινωνικής εκπαίδευσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για το σύνολο του πληθυσμού. Η επένδυσή μας επίσης στον πολιτισμό θα γίνεται με έμφαση και στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιούνται. 
Τέλος ο στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε χώρους δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου για το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού ώστε οι εργαζόμενοι κυρίως οι γονείς να έχουν ένα σίγουρο, ασφαλές και δημόσιο χώρο όπου θα παραμένουν τα παιδιά τους και θα αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους με την συνδρομή του κατάλληλου επιστημονικού προσωπικού. Οι χώροι αυτοί θα ενισχύονται και από την συμμετοχή εθελοντών του Δήμου που επιθυμούν να προσφέρουν και βέβαια κρίνονται κατάλληλοι να αναλάβουν το σημαντικό αυτό έργο (πχ συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί). Για εμάς ο εθελοντισμός, η κοινωνική συνεργασία και αλληλεγγύη σε συνδυασμό με μια αποφασιστική, εργατική, ευέλικτη και προνοητική Δημοτική Αρχή ικανή να συνεργαστεί και να Συνεννοηθεί με όλους τους κατοίκους, μπορεί να φέρει λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας, να προβλέψει και να προλάβει τα προβλήματα. Η δημιουργική ανάπτυξη του Δήμου μας μπορεί να επιτευχθεί με την συμμετοχή όλων μας, ανεξάρτητα της ηλικίας, της καταγωγής, των ειδικών δεξιοτήτων του καθενός μας. Άλλωστε το ατομικό συμφέρον όλων μας μπορεί να εξυπηρετηθεί καλύτερα μέσα από την προάσπιση των συλλογικών συμφερόντων. Τα κοινά μας προβλήματα είναι αυτά που μας ενώνουν και για να πάμε όλοι μπροστά μπορούμε, θέλουμε και πρέπει να Συνεννοηθούμε.

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ