Oct12
Οι φυλακές Ωρωπού να μετατραπούν σε Ινστιτούτο Έρευνας - Εκπαίδευσης και Τεκμηρίωσης
10/12/2010 12:01:00 PM by Giannis

Στην χώρα που γέννησε την Δημοκρατία και την Φιλοσοφία, στον πολιτισμό και την σκέψη της οποίας στηρίχθηκε ο δυτικός πολιτισμός και η χαρτογράφηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν υπάρχει ένα Ινστιτούτο Έρευνας - Εκπαίδευσης και τεκμηρίωσης για την Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιωμάτα.
Η «Δημοτική Συνεννόηση για τον Ωρωπό» προτείνει την αξιοποίηση των κτιρίων των φυλακών του Ωρωπού για την δημιουργία ενός τέτοιου Ινστιτούτου Δημοκρατίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι παλιές ιστορικές φυλακές του Ωρωπού αποτελούν τον ιδανικό χώρο για την δημιουργία του συγκεκριμένου Ινστιτούτου από ιδεολογική, ιστορική αλλά και γεωγραφική σκοπιά.
Στους χώρους θα λειτουργεί
Α) Μουσείο Δημοκρατίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο μεταξύ άλλων θα στοχεύει στην εκπαίδευση των παιδιών και των εκπαιδευτικών στην ιστορία και εφαρμογή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μέσα από διαδραστικές, εμπειρικές και εναλλακτικές μεθόδους
Β) Πλήρως εξοπλισμένη σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα βιβλιοθήκη ανοικτή σε όλους όσους ενδιαφέρονται και βέβαια στους φοιτητές και τους επιστήμονες που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις πολιτικές, κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Στόχος είναι να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερα βιβλία, επιστημονικά περιοδικά, έγγραφα και σχετικές δημοσιεύσεις από την Ελλάδα και την διεθνή επιστημονική κοινότητα, σε συνεργασία με ΜΚΟ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα μπορέσει να λειτουργήσει ως Ινστιτούτο Έρευνας και Τεκμηρίωσης για τα θέματα της Δημοκρατίας και των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα.
Γ) Εκθεσιακός χώρος όπου θα εκτίθεται μόνιμα φωτογραφικό υλικό με την Ιστορία των Φυλακών, υλικό σχετικό με την ιστορία της Δημοκρατίας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα καθώς και υλικό σχετικό με την αρχαιότητα. Ο συμβολισμός της μετατροπής ενός κτιρίου όπου φυλακίζονταν πολιτικοί κρατούμενοι από την Χούντα σε ένα κτίριο Δημοκρατίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου θα είναι από μόνος του εξαιρετικά εκπαιδευτικός. Επίσης ο εκθεσιακός χώρος θα μπορεί να χρησιμοποιείται και για την φιλοξενία εκθέσεων σχετικών με θέματα που εμπίπτουν στην θεματολογία του Ινστιτούτου.
Δ) Συνεδριακός χώρος με δυνατότητα προβολής ενημερωτικών ταινιών, ντοκιμαντέρ και σχετικών με το αντικείμενο του Ινστιτούτου θεατρικών παραστάσεων. Ο χώρος αυτός θα μπορεί να φιλοξενεί σχετικά επιστημονικά συνέδρια και ειδικές ημερίδες υπό την αιγίδα είτε του Ινστιτούτου είτε οργανώσεων που δραστηριοποιούνται γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Ε) Αίθουσες εκπαίδευσης και ανοικτών συζητήσεων γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη Δημοκρατία, όπου θα μπορούν να γίνονται ειδικές διαλέξεις
ΣΤ) Ξενώνες προσωρινής Φιλοξενίας για άτομα των οποίων τα δικαιώματα έχουν καταπατηθεί (πχ κακοποιημένες γυναίκες) αλλά και για φιλοξενούμενους του Ινστιτούτου (πχ ειδικούς επιστήμονες για κάποια ημερίδα)
Οι πόροι που απαιτούνται για την δημιουργία και λειτουργία του Ινστιτούτου δεν θα επιβαρύνουν τον δημοτικό προϋπολογισμό καθώς θα λειτουργεί ως Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία στην οποία θα συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος ο Δήμος του Ωρωπού, η πανεπιστημιακή κοινότητα, τα Υπουργεία Παιδείας, Πολιτισμού και Δικαιοσύνης και όσες ΜΚΟ κριθούν ότι έχουν την φερεγγυότητα και την αξιοπιστία να συμμετάσχουν. Ο στόχος είναι να ενταχθεί το Ινστιτούτο στα ευρωπαϊκά προγράμματα προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτισμού, να συμμετέχει το κράτος στην χρηματοδότησή του, να αποδέχεται χορηγίες και δωρεές και να αναπτύσσει αυτοχρηματοδοτούμενες δραστηριότητες.
Προτείνουμε επίσης το Ινστιτούτο να ονομαστεί «Μίκης Θεοδωράκης» καθώς πρόκειται για έναν άνθρωπο που αγωνίστηκε για την ελευθερία, την δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο οποίος φυλακίστηκε στις φυλακές του Ωρωπού από την Χούντα για την αντιστασιακή του δραστηριότητα. Προτείνουμε μάλιστα, εφόσον και ο ίδιος το αποδεχτεί, να ανακηρυχθεί ο μεγάλος αγωνιστής Μίκης Θεοδωράκης επίτιμος Πρόεδρος του Ινστιτούτου Έρευνας – Εκπαίδευσης και Τεκμηρίωσης για την Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.  
Πιστεύουμε πραγματικά ότι ο Δήμος μας μπορεί να αναδειχτεί μέσα από την υλοποίηση αυτής της πρότασης και να γίνει σημείο αναφοράς για την χώρα μας προσφέροντας στην περιοχή ουσιαστικό παιδευτικό, πολιτικό και κοινωνικό πλούτο. Άλλωστε είμαστε της άποψης ότι η ανάπτυξη έχει πολλές πτυχές, δεν μπορεί και δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στους οικονομικούς δείκτες. Πιστεύουμε τέλος ότι στις σημερινές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες η δημιουργία, η προβολή και η κατάλληλη αξιοποίηση ενός Ινστιτούτου για την Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα μπορεί να αποτελέσει μια όαση ικανή να απαντήσει στις προκλήσεις της εποχής μας.

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ