Oct20
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
10/20/2010 11:56:00 AM by Giannis

Κυρίαρχο πρόβλημα για την κοινωνία μας, όπως και για το σύνολο της χώρας, θα είναι η ραγδαία αύξηση της ανεργίας. Ο Δήμος του Ωρωπού οφείλει να παρέμβει πολιτικά και πρακτικά προκειμένου να μπορέσει στο μέτρο του εφικτού να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο. Γνωρίζουμε ότι στα δεδομένα που δημιουργεί το Μνημόνιο και στις αλλαγές που αυτό προκαλεί στις εργασιακές σχέσεις θαύματα δεν μπορούν να γίνουν μόνο από ένα Δήμο. Παρόλα αυτά η ανάπτυξη κοινωνικών πολιτικών, ο υπεύθυνος σχεδιασμός και ο κατάλληλος προγραμματισμός μπορούν να δώσουν λύσεις. Η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΩΡΩΠΟ» δεσμεύεται για την ανάπτυξη συγκεκριμένων πολιτικών και την υιοθέτηση συγκεκριμένων κοινωνικών μέτρων ικανών να αναχαιτίσουν την ραγδαία εξάπλωση της ανεργίας. Για εμάς η επαγγελματική αποκατάσταση είναι απαραίτητη για την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και για την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου μας. Η κοινωνική πολιτική για την αντιμετώπιση της ανεργίας που θα ακολουθήσουμε συνίσταται επιγραμματικά στα εξής:
1. Δημιουργία Ειδικού Γραφείου Σταδιοδρομίας εντός του Δήμου το οποίο δεν θα αρκείται στην ενημέρωση των ανέργων για υπάρχουσες θέσεις εργασίας, αλλά θα λειτουργεί ενεργητικά αναζητώντας τις θέσεις εργασίας σε επικοινωνία με τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας αλλά και ευρύτερα.
2. Ανάπτυξη προγραμμάτων κοινωνικής εργασίας και πρακτική υποστήριξη στην δημιουργία εταιριών από ανέργους του Δήμου μας για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών
3. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των κατοίκων και ενεργή συμμετοχή του Δήμου στα προγράμματα επιχειρηματικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποστήριξη, στην σύνταξη των προτάσεων και στην διεκδίκηση των επιδοτήσεων
4. Οι προκηρύξεις διαγωνισμών για την εκτέλεση έργων στον Δήμο μας, θα θέτουν ως αντισταθμιστικά οφέλη την εργασιακή απασχόληση των κατοίκων
5. Υιοθέτηση όσο το δυνατόν περισσότερων προγραμμάτων δια βίου μάθησης και κατάρτισης ανέργων
6. Πραγματοποίηση από τον Δήμο ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης με έμφαση στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα που μπορεί να αναπτυχθεί γύρω από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δήμου μας
7. Ανάπτυξη προγραμμάτων Εναλλακτικού Τουρισμού μέσα από Δημοτική Επιχείρηση που θα εξασφαλίσει το απαραίτητο στελεχιακό δυναμικό από το Δήμο μας
8. Ίδρυση του «Αμφιάρειου Φεστιβάλ» ως Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού – Νεολαίας το οποίο θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας για όλο το χρόνο.
9. Ήπια βιοτεχνική - τεχνολογική ανάπτυξη παραπλεύρως της Εθνικής Οδού στον χωροθετημένο χώρο των Αφιδνών, ικανή να προσφέρει πολλές θέσεις εργασίας για τους κατοίκους του Δήμου.
10. Ενεργή υποστήριξη των αγροτών του Δήμου μας με υποστήριξη των προϊόντων τους, ενίσχυση των τοπικών συνεταιρισμών, δημιουργία εκθέσεων για τα τοπικά προϊόντα και αναζήτηση αγορών όπου θα μπορούσε να επεκταθεί η διάθεση των παραγόμενων προϊόντων μας. Παράλληλα αναζήτηση και κατάλληλη διεκδίκηση όλων των ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων για τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών επιχειρήσεων, την βελτίωση των καλλιεργειών και την μέγιστη δυνατή ενίσχυση του εισοδήματος των αγροτών, ώστε αυτό να είναι βιώσιμη επαγγελματική διέξοδος για τους δημότες μας.
Είναι βέβαιο ότι η κοινωνική πολιτική αντιμετώπισης της ανεργίας που θέλουμε να εφαρμόσουμε, σε συνδυασμό και με τις υπόλοιπες προτάσεις του προγράμματός μας θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, ικανές να προσφέρουν εργασία στο σύνολο των κατοίκων. Η πρότασή μας για την αντιμετώπιση του κοινωνικού προβλήματος της ανεργίας είναι ρεαλιστική, μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και στις συνθήκες του Μνημονίου. Η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΩΡΩΠΟ» θέλει ο νέος Δήμος να είναι ο κοινωνικός θύλακας που θα προστατεύει και θα υπηρετεί τους πολίτες και δεσμεύεται δημόσια για τις προτεραιότητες και την κοινωνική πολιτική που θα εφαρμόσει.

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ