Feb12
ΣΤΕΓΗ ΑΝΤΑΞΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΚΤΑ Ο ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
2/12/2013 10:52:00 AM by Giannis
 
 Στην κατασκευή ενός υπερσύγ­χρονου και πανέμορφου Πολιτι­στικού Κέντρου προχωρά η Δη­μοτική Αρχή με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του νέου διευρυμένου Δήμου, που καθημερινά αναδεικνύεται σε έναν ιδιαίτερα δυναμικό πόλο πολιτισμού και τουρισμού διεθνούς ακτινοβολίας. Οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις θα αποτελέσουν τους κατάλληλους χώρους υποδομής αλλά και υποδοχής των στόχων της Δημοτικής Αρχής για την ανάδειξη του Δήμου Μαραθώνος σε παγκόσμιο κέντρο άθλησης και πολιτι­σμού.
 
Το πρώτο ουσιαστικό βήμα ώστε ο Μαραθώνας να αποκτήσει επιτέλους την
 
ιδιόκτητη στέγη που αξίζει η ιστορία του, έγινε ήδη στις 27 Ιουλίου του 2011 με την έκδοση από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας Παλλήνης της οικοδομικής άδειας ανέγερσης του κτιρίου, ύστερα από αίτηση του Δημάρχου κ. Ιορδάνη Λουίζου.
 
Ακολούθως ύστερα από μία 18μηνη προσπάθεια με πλήθος συναντήσεων με την εκάστοτε πολιτική ηγεσία και υπηρεσιακούς παράγοντες των Υπουργείων Πολι­τισμού, Ανάπτυξης και Εσωτερικών ώστε να θεμελιωθεί το επιχείρημα της αναγκαιότητας του έργου, ολο­κληρώθηκε το τελευ­ταίο και ουσιαστικότερο βήμα με την έγκριση της πλήρους χρηματοδότησής του από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμ­μα Ε.Σ.Π.Α. «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», με συνολικό ποσό 8.490.000 €.
 
Το νέο υπερσύγχρονο και ιδιαίτερης αισθητικής αρχιτεκτονικής κτίριο είναι βιοκλιματικό, αναπτύσσεται σε δύο ορόφους και το συνολικό εμβαδό των κύριων χώρων ξεπερνά τα 2.000 τε­τραγωνικά μέτρα. Είναι χωροθετημένο μέσα στα όρια της Αφετηρίας του Κλασι­κού Μαραθώνιου Δρόμου και εντάσσε­ται πλήρως αισθητικά και λειτουργικά στο υφιστάμενο περιβάλλον.
 
Με τη δημιουργία του νέου υπερ­σύγχρονου κτιρίου, σε συνδυασμό και συλλειτουργία με την υπάρχουσα διαμόρφωση του χώρου της Αφετηρίας του Κλασσικού Μαραθώνιου Δρόμου, ο Δήμος στοχεύει να δημιουρ­γήσει ένα υπερσύγχρονο χώρο φιλοξενίας βασικών Διοικητικών Υπη­ρεσιών του, ένα πολυλειτουργικό συγκρότημα διεθνών συναντήσεων, ένα Πολιτιστικό Πάρκο με συνεκτικό στοιχείο το άθλημα του Μαραθώνιου Δρόμου και την ιστορία του τόπου, έναν πόλο έλξης για τον διεθνή και τοπικό αθλητικό τουρισμό. Στο νέο Δημοτικό συγκρότημα προβλέπονται χώροι Πολυμέσων και Βιβλι­οθήκης, Αμφιθέατρο, χώροι φιλοξενίας Ανταποκριτών Ελληνικού και ξένου Τύπου, AIMS - ΣΕΓΑΣ κλπ. και υλικοτεχνικές και μηχανολογικές υποδομές για τη διοργάνωση διε­θνών αθλητικών, ιστορικών και πο­λιτιστικών συνεδρίων.
 
Οι εργασίες για την ανέγερση του κτιριακού συγκροτήματος θα ξεκινήσουν το φθινόπωρο του 2013, αφού προη­γηθούν δημοσιεύσεις για τη δημο­πράτηση του έργου και στον Ευρωπαϊκό τύπο.
 
Ο Δήμαρχος κ. Ιορδάνης Λουίζος δήλωσε μόλις πληροφορήθηκε την οριστική απόφαση για την πλήρη χρηματοδότηση του έργου: «Ένα όνειρο ετών για τον ιστορικό μας Δήμο γίνεται πραγματικότητα. Το Πολιτιστικό κέντρο που θα στεγάσει και τις βασικότερες Υπηρεσίες του νέου μας Δήμου, θα είναι το μεγαλύτερο και σημαντικότερο έργο μετά το Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο στην πρώην Αμερικανική Βάση».
 

Το Γραφείο Τύπου και Δημ. Σχέσεων Δήμου Μαραθώνος 

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ