Jun14
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
6/14/2012 3:24:00 AM by Giannis

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΑΣ
Γεωτρήσεις και πηγάδια χωρίς άδεια - Νέα νομοθεσία


Ο Δήμος Μαραθώνος σας ενημερώνει ότι απλοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης των παλιών γεωτρήσεων και πηγαδιών τα οποία δεν έχουν άδεια ή η άδειά τους έχει λήξη.
Σύμφωνα με την νέα νομοθεσία κάθε ιδιοκτήτης υδροληψίας που προϋπήρχε της 20/12/2005 πρέπει έως 15/6/2012 να υποβάλει αίτηση και να του κατοχυρωθεί «υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης νερού» και εν συνεχεία να εκδοθεί Άδεια Χρήσης Ύδατος από την διεύθυνση Ύδατος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Στο ΦΕΚ 1190/Β 11-4-2012 (τροποποιητική της ΦΕΚ 1140/Β 11-6-2011 διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για την χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού) μπορείτε να βρείτε όλα τα απαραίτητα στοιχεία, δικαιολογητικά και προϋποθέσεις για την έκδοση αδείας.
Για επιπλέoν πληροφορίες στο τηλ. 2294066240

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΦΩΝΑ με to Άρθρο 6 {Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση) της ΚΥΑ οικ.150559/11 (ΦΕΚ 1440 Β/16-6-2011) «Διαδικασίας, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών νια υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ οικ. 110424/12 (ΦΕΚ 1190 Β/11-4-2012) «Τροποποίηση της  υπ' αριθμ.οικ.  150559/10-6.2011 απόφασης….»
Την αίτηση - δήλωση για την έκδοση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα και χρήσεις νερού
συνοδεύουν πέραν των στοιχείων που αναφέρονται στο παράρτημα II και τα εξής δικαιολογητικά:
α. Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή περιβαλλοντική έκθεση, εφόσον αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 της παρούσας,
β. Αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης νερού, όπως αντίγραφο σχετικής απόφασης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης νερού, αντίγραφο παλαιάς άδειας, παραστατικά της ΔΕΗ, βεβαίωση ή παραστατικό αρμόδιας δημόσιας αρχής. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται κανένα από τα ανωτέρω αποδεικτικά, ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται η ακριβής ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της υδροληψίας και η μη ύπαρξη κανενός από τα ανωτέρω αποδεικτικά.
γ. Απόσπασμα χάρτη (1:5000) ή απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη ή ψηφιακή απεικόνιση με την ακριβή θέση του έργου υδροληψίας (Χ,Ψ,Ζ) σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ '87 εις διπλούν.
6. Στοιχεία για την ποιότητα του νερού και τη καταλληλότητά του για τη συγκεκριμένη χρήση που αναφέρεται στην αίτηση (χημική ή και μικροβιολογική ανάλυση νερού, όπως αυτή προβλέπεται από τη κείμενη νομοθεσία για τις διάφορες χρήσεις νερού). Στη περίπτωση χρήσης νερού για άρδευση δεν απαιτείται προσκόμιση χημικής ανάλυσης από τον ενδιαφερόμενο.
ε, Αντίγραφο νόμιμου τίτλου ή άλλη πράξη από την οποία προκύπτει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του χώρου στον οποίο γίνεται η χρήση του νερού, δυνάμει εμπράγματης ή ενοχικής σχέσης όπως: I) συμβολαιογραφικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει δικαίωμα κυριότητας ή επικαρπίας, II) συμφωνητικό μίσθωσης, III) απόφαση έγκρισης επέμβασης σε δασική έκταση, V) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για παραχώρηση δημόσιας έκτασης σε περίπτωση χαρακτηρισμού έκτασης ως πλέον άγονης.
στ. Νόμιμη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης σε περίπτωση που ο αιτών ενεργεί για λογαριασμό νομικού προσώπου. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο της νόμιμης συστατικής πράξης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή του συλλογικού οργάνου,
ζ, Σε περιοχές όπου υφίστανται συλλογικά δίκτυα διαχείρισης νερού, βεβαίωση φορέα περί μη εξυπηρέτησης από συλλογικό δίκτυο.
η. Σε περίπτωση άδειας νια υδροδότηση κτίσματος, οικοδομική άδεια ή έγγραφο από την αρμόδια Πολε¬οδομική Υπηρεσία που να βεβαιώνει τη δυνατότητα υδροδότησης του.
Όλα τα δικαιολογητικά, πλην αυτό της παρ. 1(γ), υποβάλλονται εις απλούν.

 

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ