Apr15
Ψηφίστηκε ο πρώτος προϋπολογισμός του νέου ενιαίου δήμου Μαραθώνος
4/15/2011 8:43:00 PM by Giannis

• Ιορδάνης Λουίζος: «Ο προϋπολογισμός αυτός πέρα από τους κωδικούς και τα νούμερα δείχνει τη συνολική προσπάθεια που καταβάλλει η σημερινή Δημοτική Αρχή για το νοικοκύρεμα των οικονομικών και την υλοποίηση του οράματος για δημιουργία μια πόλης πρότυπο, με οικολογική ευαισθησία, με πολιτισμό, με κοινωνική φροντίδα»

Μέσα σε ένα ήρεμο και πολιτισμένο κλίμα ψηφίστηκε την Πέμπτη 7 Απριλίου 2011 ο Προϋπολογισμός του νέου ενιαίου Δήμου Μαραθώνος για το έτος 2011. Μετά από 2 περίπου ώρες συζήτηση ο Προϋπολογισμός υπερψηφίστηκε από το σύνολο των μελών της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου κι έγινε αποδεκτός από τους Δημοτικούς Συμβούλους της μειοψηφίας μόνο στο κομμάτι των ανελαστικών δαπανών.
Στην εισηγητική της έκθεση η Αντιδήμαρχος επί των Οικονομικών κα Πόπη Πατεράκη είπε: «Παρουσιάζουμε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο του νέου ενοποιημένου Δήμου Μαραθώνος τον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2011.
Μπροστά μας έχουμε μία νέα εποχή για την τοπική Αυτοδιοίκηση, έχουμε έναν καινούργιο Δήμο που προήλθε από την συνένωση δύο Δήμων και δύο Κοινοτήτων.
Ο νέος Δήμος είναι υποχρεωμένος, όπως και όλοι οι  Δήμοι της χώρας μας, να προχωρήσει στην υλοποίηση του νέου θεσμού, του νέου πλαισίου νόμου «Καλλικράτης» λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ιδιαιτερότητες και τα οικονομικά μεγέθη των πρώην Δήμων και Κοινοτήτων από όπου και προέκυψε.
Ο Προϋπολογισμός είναι το μέσον για την πραγματοποίηση των στόχων ενός Δήμου  αλλά  και ο προσδιορισμός της οικονομικής δραστηριότητας του.
Η Οικονομική υπηρεσία του Δήμου κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια, και την ευχαριστώ ιδιαίτερα για αυτό, για την  συγκέντρωση, την ενοποίηση των απολογιστικών στοιχείων, τις υποχρεώσεις, τις απαιτήσεις και κάθε άλλο οικονομικό στοιχείο των πρώην Δήμων και Κοινοτήτων, καθόσον  οι δύο Δήμοι είχαν δική τους Ταμιακή Υπηρεσία ενώ οι δύο Κοινότητες εξυπηρετούνταν από την Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου.
Ως προς τα έσοδα υπολογίσαμε τις προβλεπόμενες εισπράξεις, τις αποφάσεις επιβολής των τελών για όλες τις δημοτικές και Τοπικές  Κοινότητες, τους θεσμοθετημένους πόρους, τους  Κεντρικούς Αυτοτελής πόρους, τις διάφορες επιχορηγήσεις  τα χρηματικά υπόλοιπα και ως προς τα έξοδα όλες τις υποχρεωτικές δαπάνες, τις εισφορές, τις λειτουργικές δαπάνες, το Τεχνικό Πρόγραμμα 2011, τις οφειλόμενες υποχρεώσεις όλων των συνενωμένων πρώην Δήμων και Κοινοτήτων.
Λάβαμε επίσης σοβαρά υπόψη μας και τη δυσμενή οικονομική κρίση που περνάει η χώρα μας. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι οι Δήμοι ακόμα δεν έχουν λάβει την 4η  δόση ΣΑΤΑ  έτους 2010,  καθώς επίσης  από στοιχεία της ΤΕΔΚΝΑ  προκύπτει το 2010 αποδόθηκαν για όλους τους Δήμους  πόροι 2,7 δις  έναντι  4 δις που αποδόθηκαν το 2009.
Πιστεύω ότι ο παρών προϋπολογισμός είναι ένας προϋπολογισμός νοικοκυρέματος, ένας προϋπολογισμός μεταβατικού χαρακτήρα, περνώντας από το παρελθόν στο μέλλον, ένας προϋπολογισμός υλοποιήσιμος, διαχειριστικός αφού πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις πραγματικές ανάγκες, ιδιαίτερα ως προς τα έξοδα και τις οφειλόμενες δαπάνες και  υποχρεώσεις των πρώην Δήμων και Κοινοτήτων.
Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους  2011 εκτός των υποχρεωτικών δαπανών, μισθοδοσίες, εισφορές, λειτουργικά κλπ, ένας από τους στόχους μας είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, ο δημότης μας, ο κάτοικος, ο επισκέπτης που με μικρές ή μεγάλες παρεμβάσεις από τις υπηρεσίες του Δήμου βελτιώνουμε συνεχώς  την καθημερινότητα του  κυρίως στην  καθαριότητα, στον ηλεκτροφωτισμό, στην ύδρευση, το πράσινο, το περιβάλλον  κ.λ.π.
Άλλος στόχος  μας είναι η   ανάπτυξη του νέου Δήμου δια μέσω  των Επιδοτούμενων προγραμμάτων όπως η εξοικονόμηση ενέργειας, προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πρόγραμμα «Εξοικονομώ», το πιλοτικό πρόγραμμα για τα Σχολεία (έργο ΕΣΠΑ, φωτοβολταϊκά και προγράμματα, 2 ΕΠΠΕΡΑΑ), Σύμφωνο Δημάρχων, βιολογικό που όπως καλά γνωρίζετε και με τη δική σας συναίνεση όπως προκύπτει από το Δ.Σ. ο Δήμος Μαραθώνος είναι μπροστά  στην οργάνωση υπηρεσιών και στην υποβολή προτάσεων για χρηματοδοτήσεις έργων, προγραμμάτων.
Στον τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσω του νέου μας Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, επιδιώκουμε την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, δημιουργώντας ΚΑΠΗ σε όλες τις Κοινότητες, την λειτουργία Νέων Παιδικών Σταθμών, την προώθηση των προγραμμάτων «Βοήθεια στο σπίτι» και Κοινωνική Μέριμνα.
Στον τομέα Πολιτισμού και Αθλητισμού μέσω της Νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης μας επιδιώκουμε όσο το δυνατόν περισσότερα προγράμματα Αθλητισμού και Πολιτιστικές εκδηλώσεις για την ψυχαγωγία και άθληση όλων των πολιτών μας.
Ο Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2011 παρουσιάζει τα ακόλουθα οικονομικά μεγέθη: Έσοδα  51.473.375,48 ευρώ, Έξοδα 50.785.639,98 ευρώ και Χρηματικό Αποθεματικό 687.735,50 ευρώ.
Για το 2011ετήσιο πρόγραμμα δράσεως αποτελεί ο ίδιος ο Προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 9 της Υπουργικής Απόφασης 5694/03-02-11.
Τέλος πιστεύω ότι ο Προϋπολογισμός 2011 που σας καταθέσαμε είναι ορθολογικός και σας παρακαλώ για την  υπερψήφιση του».                         
Κλείνοντας τη συζήτηση ο Δήμαρχος κ. Ιορδάνης Λουίζος τόνισε μεταξύ των άλλων στην ομιλία του: «Κορυφαία στιγμή στη λειτουργία ασφαλώς ενός Δημοτικού Συμβουλίου είναι η συνεδρίαση για τη συζήτηση του Προϋπολογισμού. Και η σημερινή ημέρα είναι ασφαλώς για όλους μας ιστορική διότι κληθήκαμε να συζητήσουμε τον πρώτο προϋπολογισμό του ενιαίου μας Δήμου.
Βεβαίως η ουσιαστική συζήτηση κατά τη συζήτηση για τη ψήφιση του προϋπολογισμού, είναι αυτή που γίνεται για την φυσική του σημασία. Πέρα, πολύ πέρα από τους κωδικούς, πέρα, πολύ πέρα από τα νούμερα, η ουσιαστική συζήτηση είναι για τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του, για τα πολιτικά γνωρίσματα, για τις προτεραιότητες και τη φιλοσοφία της Δημοτικής Αρχής, που διοικεί τον τόπο. Και ο προϋπολογισμός που όλοι έχετε στα χέρια σας, δείχνει με ιδιαίτερη σαφήνεια, τη συνολική προσπάθεια που καταβάλλει η σημερινή Δημοτική Αρχή. Μια προσπάθεια, για το νοικοκύρεμα, πρωτίστως των οικονομικών μας και βεβαίως για την υλοποίηση του οράματός μας, που δεν είναι άλλο, να προσπαθήσουμε όλοι μαζί, και εγώ πιάνω το χέρι που απλώνει η αντιπολίτευση, για να δημιουργήσουμε στη νέα μας πόλη, στο νέο μας Δήμο, μια πόλη πρότυπο, με οικολογική ευαισθησία, με πολιτισμό, με κοινωνική φροντίδα, μιας πόλης βεβαίως που θα έχει στοιχεία ουσιαστικά ανάπτυξης και ποιότητας ζωής. Για ένα λόγο και μόνο. Για την ευημερία των συμπολιτών μας».
 

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ