Feb17
Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
2/17/2012 4:36:00 AM by Giannis

«Προβληματικά όσον αφορά τη νομιμότητα τους το Επιχειρησιακό Σχέδιο και ο Προϋπολογισμός 2012 του Δήμου Διονύσου»

«Ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν ότι, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα αναφορικά με την επικύρωση των δυο παραπάνω σοβαρών αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου από τις υπερκείμενες ελεγκτικές αρχές. Τα προβλήματα αυτά σχετίζονται με την μη τήρηση βασικών πλευρών της νομιμότητας κατά τη σύνταξη και συζήτηση τους.
Η Δημοτική μας Παράταξη Συμμαχία έγκαιρα και με σαφήνεια, χωρίς καμιά αντιπολιτευτική διάθεση, είχε προειδοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο για τις περιπέτειες στις οποίες εμπλέκει το Δήμο η δημοτική αρχή με την κατ΄ εξακολούθηση διαχειριστική της ανευθυνότητα και ανεπάρκεια. Και, δυστυχώς, για μια ακόμη φορά επαληθεύτηκε πλήρως.
Συγκεκριμένα:

Επιχειρησιακό Σχέδιο
Απόσπασμα από την παρέμβαση κατά τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του εισηγητή της Συμμαχίας για τον Πολίτη κ. Παναγιώτη Μπιτάκου:
«Μια από τις βασικές πρόνοιες του νόμου είναι η αναλυτική συζήτηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, έτσι ώστε το τελικό κείμενο που θα προκύψει να αντανακλά τη συλλογική βούληση της κοινωνίας και των πολιτών. Φροντίσατε, βεβαίως, 3 μήνες μετά την άκαρπη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης, να παγώσουν με ευθύνη σας όλες οι σχετικές διαδικασίες. Άρα, δεν τηρείται και αυτή η ουσιαστική και καθόλου τυπική προϋπόθεση, που προβλέπει ο νόμος για το Επιχειρησιακό Σχέδιο. Και εδώ να σας θυμίσω ότι, η παράταξή μας έχει προτείνει να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες συγκρότησης της Επιτροπής Διαβούλευσης, μέσω του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως προβλέπει ο νόμος αλλά για ακόμα μία φορά μας αγνοήσατε».

Προϋπολογισμός 2012
Απόσπασμα από την παρέμβαση κατά τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του εισηγητή της Συμμαχίας για τον Πολίτη κ.  Θανάση Μπούσμπουρα:
«Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, ο προϋπολογισμός πρέπει να διέπεται από τις αρχές της ειλικρίνειας και της ακρίβειας. Δηλαδή, όλες οι προβλέψεις Εσόδων και Εξόδων πρέπει να είναι ακριβείς και ειλικρινείς, να μην υποτιμούν ή υπερεκτιμούν τα πραγματικά στοιχεία στα οποία βασίζονται οι σχετικές προβλέψεις. Να είναι πραγματικά και ουσιαστικά ισοσκελισμένος, όπως προβλέπει η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, και όχι τεχνητά. Έτσι, οδηγείτε τον Δήμο ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού, πράγμα που απαγορεύεται ρητά από το νόμο. Για τον προσδιορισμό του ύψους των Εσόδων και Εξόδων, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση κατάρτισης του προϋπολογισμού για το 2012, λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα του προηγούμενου Οικονομικού Έτους – για μεν τα Έσοδα τα ποσά που βεβαιώθηκαν, για τα Έξοδα τα ποσά που έχουν ενταλθεί. Όπως αποδείξαμε παραπάνω, με τα στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2011, το 2012 τίποτα από αυτά δεν λαμβάνετε υπόψη, αντίθετα υπερεκτιμάτε τα Έσοδα και εγγράφετε Έσοδα, που δεν πρόκειται να εισπραχθούν».
Είναι φανερό πλέον ακόμη και στον πιο πιστό υποστηρικτή της ότι, η δημοτική αρχή οδηγεί το Δήμο Διονύσου σε συνεχείς περιπέτειες, με σοβαρότατες συνέπειες τόσο για την ομαλή λειτουργία του Δήμου, όσο και για την καθημερινότητα των Δημοτών μας. Οι δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας και του Δημοτικού Συμβουλίου οφείλουν να βάλουν φρένο σε αυτόν τον κατήφορο, πριν είναι αργά. Έχουν τη δύναμη και τις προτάσεις για έναν διαφορετικό δρόμο των δημοτικών πραγμάτων. Καμιά αυταπάτη και ολιγωρία δεν δικαιολογείται από κανέναν, είτε ανήκει στη μειοψηφία είτε ανήκει στην πλειοψηφία.»

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ