Oct3
Οι θέσεις της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ για τη συγκρότηση της Δημ. Επιτροπής Διαβούλευσης Διονύσου
10/3/2011 1:30:00 PM by Giannis

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου (26 Σεπτεμβρίου 2011) συζητήθηκε, εκτός των άλλων, η πρόταση της δημοτικής αρχής για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης, ενός νέου θεσμού που εισάγει το Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ.
Η εισήγηση της αρμόδιας αντιδημάρχου συνάντησε την καθολική αντίδραση όλων των δυνάμεων της μειοψηφίας αλλά και συμβούλων της πλειοψηφίας (μεταξύ αυτών ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο αντιδήμαρχος Κοινων. Πρόνοιας-Παιδείας και ο πρόεδρος του νομικού προσώπου ΕΣΤΙΑ). Με τη βεβαιότητα πλέον ότι, αν γινόταν ψηφοφορία, το θέμα αυτό δεν θα συγκέντρωνε την ειδική πλειοψηφία που απαιτεί ο νομοθέτης, η κα αντιδήμαρχος το απέσυρε μετά το τέλος της συζήτησης.
Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ, με τον δημοτικό σύμβουλο κ. Παναγιώτη  Μπιτάκο κατέθεσε τεκμηριωμένες απόψεις και τόνισε ότι, η δημοτική παράταξη καταψηφίζει την εισήγηση.
Η παρέμβαση του έχει ως εξής:
« 1. Συζητάμε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο για δεύτερη φορά την υλοποίηση ενός από τους σημαντικότερους νέους θεσμούς, που θέσπισε το Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Θα περιμέναμε  στο διάστημα, που μεσολάβησε από τον Φεβρουάριο μέχρι σήμερα, να είχαν ακολουθηθεί νόμιμες και διαφανείς διαδικασίες, ώστε  συναινετικά να προχωρήσουμε στη συγκρότηση της Επιτροπής.
Αποδεικνύεται, δυστυχώς, και σε αυτή την περίπτωση ότι, η δημοτική αρχή και προσωπικά ο κ. Δήμαρχος εφαρμόζουν το  Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, ίσως τη σπουδαιότερη  μεταρρύθμιση του κράτους μεταπολεμικά, αναγκαστικά και κουτσουρεμένα, όπως - όπως, αφυδατώνοντας το από την βασική του φιλοσοφία, που είναι η ολοκληρωτική αποκέντρωση των υπηρεσιών του Δήμου, ώστε να έρχονται κοντά στον πολίτη. Αυτό συμβαίνει γιατί αντιταχθήκατε εξαρχής και μέχρι τέλους στη μεταρρύθμιση, γιατί δεν την πιστέψατε ποτέ.
2. Θέλουμε εδώ να υπενθυμίσουμε ότι, η Δημοτική μας Ομάδα,  κατά την πρώτη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο (24 Φεβρουαρίου 2011), καταψήφισε τη σχετική εισήγηση.
3. Θα μου επιτρέψετε, σε αυτό το σημείο, να σχολιάσω την εισήγηση της κας Σαραντάκη, που με άστοχο επιεικώς τρόπο προσπάθησε να υφαρπάσει, με την εισήγηση της στο Δημοτικό Συμβούλιο, την ψήφο της δημοτικής μας παράταξης, προκειμένου να πετύχει τη συναίνεση μας στις μεθοδεύσεις της δημοτικής αρχής σε ένα τόσο σοβαρό θεσμό.
Η κα αντιδήμαρχος μας είχε διαβεβαιώσει, με βάση τις συζητήσεις που είχε με το Υπουργείο Εσωτερικών, ότι στην Επιτροπή μπορεί να ορισθεί και μια ομάδα «εμπειρογνωμόνων» και γι΄ αυτό μας ζήτησε κάποια ονόματα. Σε αυτό το πνεύμα, δώσαμε τα ονόματα και επ΄ ουδενί στη λογική «δεν μας αρέσουν οι τάδε – βάλτε αυτούς που προτείνουμε». Επίσης, αναφέραμε το γεγονός ότι, υπάρχουν στην Επιτροπή που προτείνει εκπρόσωποι από συλλόγους – σφραγίδες, ενώ άλλοι σύλλογοι που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ενεργά δεν έχουν εκπροσώπους. Για παράδειγμα, ο Σύλλογος Γυναικών Αγ. Στεφάνου, σύλλογος με τεράστια ιστορία και δράση και η Ένωση Ποντίων Αγ. Στεφάνου είναι αδιανόητο να μην συμμετέχουν.
Επιπλέον, αρκετοί σύλλογοι προχώρησαν στο ενδιάμεσο διάστημα σε ανάδειξη νέων διοικητικών συμβουλίων με νέα μέλη. Κι όμως η κα αντιδήμαρχος προτείνει μέλη, που πλέον δεν εκπροσωπούν συλλόγους.
Αυτή  η συζήτηση με την κα Αντιδήμαρχο, πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 2011. Το φυσιολογικό και ηθικό θα ήταν να πραγματοποιηθεί μία επικαιροποίηση των συζητήσεων, πριν έρθει για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι να μας παρουσιάζει εδώ μια εισήγηση, που προδικάζει τη στάση, τις απόψεις και τις τελικές αποφάσεις μας. Εμείς, θα περιμένουμε  τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να  ακούσουμε τις θέσεις των συναδέλφων αλλά και των τοπικών συμβουλίων.
4. Πρώτη βασική κατηγορία ενστάσεων μας
•    στο προτεινόμενο από την  ΕΕΤΑΑ σχέδιο κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Διαβούλευσης, τον οποίο υιοθέτησε το Υπουργείο Εσωτερικών, κάθε Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να επιφέρει τροποποιήσεις η να υιοθετήσει κάποιον άλλο κανονισμό. Δεν μπορεί όμως να συγκροτήσει την Επιτροπή χωρίς κανονισμό λειτουργίας η να την συγκροτήσει πρώτα και να της αναθέσει μετά να ψηφίσει κανονισμό. Γιατί η Επιτροπή  συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι από μόνη της.
•    Το σχέδιο κανονισμού λειτουργίας της ΕΕΤΑΑ και του ΥΠΕΣ είναι μεταγενέστερο της εγκυκλίου 59/30.12.2010, την οποία επικαλείται η κα αντιδήμαρχος (Μάιος 2011). Η εγκύκλιος αυτή δεν ισχύει πλέον, τουλάχιστον όσον αφορά τον αριθμό των μελών της ΔΕΔ. Έτσι, πλέον δεν υπάρχει καμιά ασάφεια για το αν ο αριθμός των μελών της Επιτροπής θα είναι 50 η 67. Ο ν. 3852/2010 είναι σαφής πάνω σε αυτό.
•    Η παράγρ. 3α του άρθ. 2 του σχεδίου κανονισμού, στην οποία επικεντρώνει την προσοχή της η κα αντιδήμαρχος, προτείνει να ανατεθεί στο Προεδρείο του ΔΣ η ευθύνη συγκρότησης της ΔΕΔ. Αυτό συμβαίνει για να θωρακίσει θεσμικά την ανάγκη διαφάνειας και ενημέρωσης των ενδιαφερομένων να συμμετέχουν. Εάν η κα αντιδήμαρχος το επιθυμεί, μπορεί μαζί με το ΔΣ να πλαισιώσει και αυτή τις διαδικασίες. Επίσης, εάν το ΔΣ το επιθυμεί, μπορεί να αντικαταστήσει το Προεδρείο του με μια άλλη επιτροπή, αρκεί αυτή να είναι αντιπροσωπευτική. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία που επέλεξε η δημοτική αρχή δείχνει τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να λειτουργήσει η Επιτροπή Διαβούλευσης.
Δεύτερη βασική κατηγορία ενστάσεων μας
•    Στη σύνθεση της Επιτροπής, που προτείνει η δημοτική αρχή, οι εκπρόσωποι των φορέων διαφορετικών κατηγοριών (εκπαιδευτικού, πολιτιστικοί, αθλητικοί) δεν εκπροσωπούνται ανάλογα με τον αριθμό αυτών των φορέων, όπως ρητά προβλέπει το σχέδιο κανονισμού του ΥΠΕΣ/παράρτημα. Αντίθετα, η προτεινόμενη εκπροσώπηση ακολουθεί μια λογική αυστηρά προσωπική και αυθαίρετη, που βασίζεται σε γεωγραφικά και όχι θεματικά κριτήρια.
•    Έτσι, υπάρχουν στην 1η ομάδα 6 διευθυντές σχολείων (αντί των 1-2 εκπροσώπων του συλλόγου τους), 4 εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων και μόλις 2 εκπρόσωποι των συλλόγων γονέων, που είναι πάνω από 30 κι εκπροσωπούν χιλιάδες δημότες.
•    Στη 2η ομάδα ορίζονται 6 εκπρόσωποι εξωραϊστικών και πολιτιστικών φορέων, 2 αθλητικών συλλόγων, 1 εκπρόσωπος της εκκλησίας και 1 των νέων. Εδώ, η επιλογή από την κα αντιδήμαρχο έγινε τηρώντας τις γεωγραφικές ισορροπίες.
•    Στην 3η ομάδα υπάρχει μια ειδική κατηγορία προτεινόμενων μελών, που δεν ανήκουν σε καμιά προβλεπόμενη κατηγορία, ούτε εκπροσωπούν κανέναν φορέα. Είναι μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, που όμως δεν προβλέπεται πουθενά σε κανένα νόμο να υπάρχουν ex officio μέλη της ΔΕΔ. Πολύ δε περισσότερο, καθώς η επιλογή αυτή έγινε χωρίς καμία διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αυτοί οι αξιόλογοι συμπολίτες μας και άλλοι μπορούν να συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας, που θα συγκροτηθούν. Εκεί, οι γνώσεις και η εμπειρία τους θα είναι ιδιαιτέρως χρήσιμες.
•    Κατά τη διαδικασία επιλογής των εκπροσώπων κάποιων από τις ομάδες αυτές (π.χ. σύλλογοι γονέων), δεν υπήρξε καμιά δυνατότητα να επιλέξουν οι ίδιοι τους εκπροσώπους τους αλλά τους επιβλήθηκε η διαδικασία της κλήρωσης.
Τρίτη βασική κατηγορία ενστάσεων μας
•    Η επιστολή, που απηύθυνε η κα αντιδήμαρχος το Μάιο 2011 προς τους επικεφαλής των παρατάξεων της μειοψηφίας, αποτελεί πολιτικό ατόπημα, που ακυρώνει όλες τις προηγούμενες αναφορές της περί διαφανούς και αδιάβλητου τρόπου συγκρότησης της Επιτροπής Διαβούλευσης. Σε αυτήν, προσκαλεί τις παρατάξεις να υποδείξουν ποια από τα προτεινόμενα μέχρις εκείνη τη στιγμή μέλη «δεν τυγχάνουν της αποδοχής τους», προκειμένου αυτά να αντικατασταθούν από άλλα της έγκρισης τους. Η λογική αυτή βρίσκεται κατάφωρα στον αντίποδα του πνεύματος και του γράμματος του νόμου. ».
Στη δευτερολογία του, ο κ. Μπιτάκος αναφέρθηκε στην απαράδεκτη και αλαζονική στάση του Δημάρχου και της αρμόδιας Αντιδημάρχου, οι οποίοι δεν υιοθέτησαν τις εποικοδομητικές προτάσεις του κ. Μιχιώτη, εμπειρογνώμονα και εξωτερικού συνεργάτη της ΕΕΤΑΑ. Ο κ. Μιχιώτης τους είχε προειδοποιήσει από το Μάρτιο σχετικά με τις λανθασμένες ερμηνείες και τις αδιέξοδες διαδικασίες, που ακολουθούν, όσον αφορά τη διαδικασία συγκρότησης της Επιτροπής.
Στη συνέχεια, κατατέθηκαν από τη ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ προτάσεις, με στόχο τη συνεργασία όλων των Δημοτικών Συμβούλων και τη συγκρότηση της Επιτροπής με αξιόπιστες και διαφανείς διαδικασίες.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξής μας, με βάση την τεκμηριωμένη και αναλυτική τοποθέτηση, καταψήφισαν την εισήγηση και κάλεσαν τη δημοτική αρχή να συναισθανθεί, επιτέλους, τις ευθύνες της. Πολύ περισσότερο, που η μη συγκρότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με το νόμο, επιφέρει αδυναμία επικύρωσης του Επιχειρησιακού Σχεδίου, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Προϋπολογισμού του 2012. Αυτή η εξέλιξη ενέχει πολύ σοβαρούς κινδύνους για την ομαλή λειτουργία του δήμου. Οι συνέπειες γι΄ αυτή την τυχόν αρνητική εξέλιξη θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου την πλειοψηφία.

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ