Αυτοδιοίκηση Αχαρνών

Jan14
Οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Αχαρνών για το 2010
1/14/2010 12:33:00 PM by Giannis

Με απόφαση του Δημάρχου Αχαρνών Παναγιώτη Φωτιάδη στις 4/1/2010, όρισε τους Αντιδημάρχους για το έτος 2010:
1. ΣΥΡΙΝΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ  του Δημητρίου- Αντιδήμαρχο Διοίκησης
2. ΚΟΛΕΤΖΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ  του Ιδομενέα- Αντιδήμαρχο Οικονομικών
3. ΧΑΨΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ  του Ελευθερίου- Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής
4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΜΑΤΘΑΙΟ  του Προκοπίου-Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Περιβάλλοντος
5. ΜΟΥΚΑΝΗ ΜΑΡΙΝΟ  του Νικολάου- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος
Επιπλέον, ο Αντιδήμαρχος Ελευθέριος Χάψας ορίζεται αρμόδιος να ασκεί τα καθήκοντα του Δημάρχου, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ