Αυτοδιοίκηση Αχαρνών

Feb1
Ανακοίνωση: Δωρεάν διανομή τροφίμων από τον Δήμο Αχαρνών
2/1/2013 10:41:00 AM by Giannis
 
 «Δωρεάν διανομή τροφίμων»
 
Ο Δήμος Αχαρνών παρέλαβε από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής τρόφιμα και θα πραγματοποιήσει δωρεάν διανομή σε άτομα και οικογένειες που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες - καταγεγραμμένους στα μητρώα απόρων της Κοινωνικής Υπηρεσίας.
Η διανομή θα γίνει στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, στη διεύθυνση: Αγ. Τριάδος 86, Αχαρνές και ώρες: 8:00 – 15:00, με αλφαβητική σειρά κατΆ επώνυμο, ως ακολούθως:
 

 

Α-Κ  Δευτέρα 04/02/2013

 
 

Λ-Π  Τρίτη 05/02/2013

Ρ-Ω  Τετάρτη 06/02/2013
 
Η αίτηση θα δοθεί στους δικαιούχους από την Υπηρεσία και θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1) Υπεύθυνη Δήλωση (από την Υπηρεσία)
2) Φωτοτυπία νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης (ταυτότητα, διαβατήριο)
3) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήματος του 2001, ή Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. ότι δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση
5) Για τα ΑΜΕΑ - ιατρική γνωμάτευση από Κρατικούς φορείς.
 
 
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 
 

ΣΑΒΒΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ