Αυτοδιοίκηση Αχαρνών

Jan16
Καλεί τους περιπτερούχους ο Δήμος Αχαρνών
1/16/2013 11:02:00 AM by Giannis

 Από το Δήμο Αχαρνών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

 
                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 12 παρ. 4 του Ν. 1044/1971, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, οι δικαιούχοι αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων και οι διάδοχοι αυτών υποχρεούνται να υποβάλλουν τον Ιανουάριο κάθε έτους στον οικείο Δήμο υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για το αμετάβλητο των προϋποθέσεων με τις οποίες χορηγήθηκε σε αυτούς η άδεια. Παρακαλούνται οι δικαιούχοι εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Αχαρνών, όπως προσέλθουν στην Υπηρεσία μας (Μιχαλάκη & Μπόσδα, 2ος όροφος, Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, 09:00-14:00, τηλ.:213-20.72.383), για πληροφορίες και κατάθεση των δικαιολογητικών.
  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ