Αυτοδιοίκηση Αχαρνών

Jul24
Δημιουργία 230 θέσεων απασχόλησης στο Δήμο Αχαρνών μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα
7/24/2012 2:41:00 PM by Giannis

Μετά από διαπραγματεύσεις της Δημοτικής Αρχής εγκρίθηκε για το Δήμο Αχαρνών η πράξη «Δημιουργία Θέσεων απασχόλησης για υπηρεσίες και δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα» η οποία εντάσσεται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Οι εγκριθείσες θέσεις ανέρχονται σε 230 και αφορούν 5μηνές συμβάσεις εργασίας. Η επιλογή των ατόμων τα οποία θα καλύψουν τις  θέσεις θα γίνει με διαδικασίες ΑΣΕΠ.

Η συγκεκριμένη πράξη κοινωφελούς εργασίας, έχει ως κύριο στόχο τη δημιουργία 230 θέσεων απασχόλησης στο Δήμο Αχαρνών, μέσω της πρόσληψης ανέργων ατόμων για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα με καινοτόμα κατά περίπτωση χαρακτηριστικά, σύμφωνα ωστόσο με τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ότι οι ζητούμενες θέσεις για την υλοποίηση του προγράμματος προέκυψαν από τη σύνθεση των αναγκών του Δήμου Αχαρνών σε ανθρώπινο προσωπικό και παράλληλα από τα στοιχεία για την ανεργία στην πόλη μας, σύμφωνα με κοινωνικοοικονομικές ή άλλες συναφείς μελέτες που έχουν εκπονηθεί στην περιοχή μας.
Οι επιμέρους στόχοι της εφαρμογής ενεργητικών και προληπτικών μέτρων στην τοπική αγορά εργασίας είναι:
 Η ενίσχυση της απασχόλησης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως άτομα νεαρής ηλικίας και γυναίκες,
Η ενίσχυση και ενεργοποίηση ομάδων που απειλούνται με κοινωνικό και εργασιακό αποκλεισμό, όπως οι μακροχρόνιοι άνεργοι και άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών απασχόλησης.
Η ακριβής ημερομηνία έναρξης κατάθεσης των αιτήσεων αναμένεται στο αμέσως επόμενο διάστημα και θα ανακοινωθεί.
  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ