Αυτοδιοίκηση Αχαρνών

May3
Οικονομική "υιοθεσία" ορφανών παιδιών στο Δήμο Αχαρνών
5/3/2012 9:07:00 PM by Giannis

H Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών επιλέχθηκε από το "Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης", ως φορέας υλοποίησης του Προγράμματος Οικονομικής "υιοθεσίας" ορφανών παιδιών, στο Δήμο Αχαρνών.
Πρόκειται για πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης  ορφανών παιδιών που έχουν χάσει και τους δύο γονείς και των οποίων οι κηδεμόνες είναι ο παππούς ή η γιαγιά με πολύ χαμηλό εισόδημα .
Με βάση το πρόγραμμα ο/η κηδεμόνας του κάθε παιδιού, που πληροί  τις προϋποθέσεις, θα λαμβάνει 600 ευρώ το χρόνο (για όσο χρόνο το πρόγραμμα είναι σε εξέλιξη), ενώ ταυτόχρονα το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης ετοιμάζει δράσεις εξατομικευμένης στήριξης για όλα τα παιδιά του προγράμματος.
Με αφορμή την έναρξη της συνεργασίας της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών με το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης και την υλοποίηση του Προγράμματος Οικονομικής "υιοθεσίας" ορφανών παιδιών στο Δήμο Αχαρνών, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών κ. Μιχάλης Βρεττός δήλωσε:
Σήμερα που η οικονομική κρίση στη χώρα μας παίρνει διαστάσεις ανθρωπιστικής καταστροφής, επιβάλλεται να δημιουργήσουμε δεσμούς κοινωνικής αλληλεγγύης.
Σε συνεργασία με το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης, επιδιώκουμε να ενισχύσουμε, όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και εκείνους, που μαζί με τις δυσκολίες των γερατειών τους, ανέλαβαν να μεγαλώνουν με λιγοστά μέσα και τα παιδιά των παιδιών τους. Το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης έχει να επιδείξει σημαντικά επιτεύγματα αλληλεγγύης και κοινωνικών δράσεων και είμαστε υπερήφανοι για τη συνεργασία αυτή. Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω το προσωπικό της  Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών, που ασχολήθηκε με την διεκπεραίωση των  διαδικασιών και θα αναλάβει την εποπτεία της υλοποίησης του Προγράμματος.
Οι ενδιαφερόμενοι ή όσοι γνωρίζουν πρόσωπα που μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα, μπορούν να επικοινωνήσουν με τις Κοινωνικές Λειτουργούς, Μπόθου Έφη και Καραδήμα Κωνσταντινιά στο τηλέφωνο 210 2387587 ή στο email  efi.mpothou@gmail.com .
Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Οικονομικής "υιοθεσίας":
1. Τα παιδιά να είναι ορφανά και από τους δύο γονείς, ηλικίας έως  15 ετών και να κατοικούν στο σπίτι του παππού ή/και της γιαγιάς (στο εξής δικαιούχοι). Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι έχουν την προσωρινή ή την οριστική κηδεμονία των παιδιών, τα παιδιά δεν απαιτείται να είναι ορφανά και από τους δύο γονείς.
2. Οι δικαιούχοι του προγράμματος να έχουν περιορισμένα εισοδήματα.
3. Προκειμένου για το εν λόγω πρόγραμμα  θα γίνεται κοινωνική έρευνα των περιστατικών που θα παρουσιαστούν καθώς και συνεργασία με σχολεία, και με  άλλους φορείς και θα προσκομίζονται:
Α) Βεβαίωση ότι το ορφανό παιδί κατοικεί στο σπίτι της γιαγιάς ή του παππού οι οποίοι  έχουν την επιμέλεια και φροντίδα του. Η βεβαίωση αυτή ζητείται, ανεξάρτητα αν υπάρχει και τυπική κηδεμονία.
Β) Βεβαίωση φοίτησης των παιδιών από το σχολείο, γεγονός που αποτελεί και προϋπόθεση συνέχισης της βοήθειας.
Γ) Ετήσια έκθεση για την πορεία του παιδιού και της οικογενείας του και έκτακτες εκθέσεις όποτε οι κοινωνικοί λειτουργοί θεωρούν επιβεβλημένο.
4. Η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών σε συνεργασία με το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης   αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στους δικαιούχους ετήσιο βοήθημα  ίσο με μια μηνιαία σύνταξη ( ΕΚΑΣ Α’ κατηγορίας περίπου 600 ευρώ το χρόνο). Το βοήθημα αυτό παρέχεται εφόσον βρεθούν δωρητές που θα αναλάβουν μέρος ή το σύνολο του βοηθήματος, προκειμένου να στηρίξουν το ορφανό παιδί.
Το βοήθημα θα δίνεται στο χέρι του δικαιούχου, ο οποίος θα υπογράφει.
Η παροχή της βοήθειας  θα βεβαιώνεται εκτός από το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης  και από τους εποπτεύοντες το πρόγραμμα Κοινωνικούς Λειτουργούς της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών.
5. Η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών και το  Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης, δεσμεύονται να μην γίνονται γνωστά τα ονόματα της οικογενείας, των παιδιών και των δωρητών σε κανέναν άλλον πλην του Ελληνικού Καραβανιού Αλληλεγγύης.
Η ενδεχόμενη επικοινωνία του παιδιού με τον δωρητή  πρέπει να γίνεται μέσω του Ελληνικού Καραβανιού Αλληλεγγύης, όπου λαμβάνεται πρόνοια για την διατήρηση της ανωνυμίας.
6. Η ύπαρξη των ανωτέρω προϋποθέσεων, από οικογένειες ορφανών παιδιών δεν σημαίνει την αυτόματη ένταξη τους στο πρόγραμμα και δεν δημιουργεί αξίωση  για παροχή του βοηθήματος.  Αξίωση υπάρχει εφόσον έχει βρεθεί ο/η  δωρητής/τρια.

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ