Αυτοδιοίκηση Αχαρνών

Feb1
Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων στο Δήμο Αχαρνών
2/1/2012 9:46:00 PM by Giannis

Ένα σημαντικό πρόβλημα ποιότητας ζωής για τους κατοίκους αρκετών περιοχών της πόλης των Αχαρνών προωθείται προς λύση.
Συγκεκριμένα, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αχαρνών κατέθεσε ολοκληρωμένη μελέτη για την κατασκευή δικτύου ακαθάρτων με αποτέλεσμα, η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής, να αποδεχτεί την ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας 02: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση Ποιότητας Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ».
Η χρηματοδότηση είναι 100% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, και αφορά  το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» με επιλέξιμη χρηματοδότηση 5.595.317,00 ευρώ
Το κατασκευαστικό αντικείμενο χωρίζεται σε δύο  έργα:
1. Το πρώτο έργο περιλαμβάνει την κατασκευή αγωγών ακαθάρτων συνολικού μήκους 7.713 μ περίπου στις περιοχές ΜΠΟΣΚΙΖΑΣ και ΑΓΡΙΛΕΖΑΣ του Δήμου..
2. Το δεύτερο έργο περιλαμβάνει την κατασκευή αγωγών ακαθάρτων συνολικού μήκους 9.777 μ. στις περιοχές ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, ΠΥΡΓΟΥΘΙ και ΧΑΡΑΥΓΗΣ του Δήμου.

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ