Αυτοδιοίκηση Αχαρνών

Mar19
Απόφαση για σύσταση μονομετοχικής Ανωνύμου Εταιρείας Δήμου Αχαρνών
3/19/2010 9:00:00 AM by Giannis

Με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 16 Μαρτίου, εγκρίθηκε η μελέτη για τη σύσταση μονομετοχικής Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» όπως, επίσης, και η σύστασή της με το διακριτικό τίτλο «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ» σύμφωνα με όσα προβλέπει ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων για τις Δημοτικές Επιχειρήσεις. Στη νέα επιχείρηση πρόκειται να μεταφερθούν οι κυριότερες δραστηριότητές της ΔΕΝΔΑ, καθώς και μέρος του προσωπικού της, με το σκεπτικό να προκύψει μια βιώσιμη διάδοχη κατάσταση και να εξασφαλιστεί η εργασία όσων απασχολούνται στη Επιχείρηση του Νεκροταφείου. Οι αρμοδιότητες που θα μεταφερθούν από τη ΔΕΝΔΑ στη νέα επιχείρηση, αφορούν στην εκμετάλλευση του ανθοπωλείου, του κυλικείου και του μαρμαρογλυφείου που βρίσκονται στον χώρο έξω από το Νέο Νεκροταφείο
Σημειώνεται ότι η σύσταση της Ανωνύμου εταιρείας που δημιουργείται από την απόσχιση της ΔΕΝΔΑ αποτελεί τη δεύτερη φάση της προσαρμογής της Δημοτικής Επιχείρησης σε όσα προβλέπει ο νέος Κώδικας.. Προηγήθηκε η σύσταση του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Κοιμητήρια Δήμου Αχαρνών, το οποίο θα αναλάβει αρκετές αρμοδιότητες από αυτές που σήμερα είναι στη ΔΕΝΔΑ.
Ο Δήμαρχος Αχαρνών Παναγιώτης Φωτιάδης δήλωσε σχετικά: «Θεωρούμε ότι η λύση αυτή είναι η πλέον ενδεδειγμένη υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες και δίνει πλέον τη δυνατότητα να αποκτήσει ο Δήμος μια επιχείρηση που θα παίξει το ρόλο της στην προώθηση της αυτοδιοικητικής επιχειρηματικότητας του Δήμου».

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ