Αυτοδιοίκηση Αχαρνών

Nov14
Αχαρναί: Ξεκινά το Συμβούλιο ένταξης μεταναστών
11/14/2011 10:28:00 AM by Giannis

Ο Δήμος Αχαρνών πρόκειται να συστήσει Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών  σύμφωνα με το άρθρου 78 (παρ.1)του Ν.3852/2010Με την απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου το συμβούλιο ένταξης μεταναστών αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται   με   απόφαση   του   δημοτικού   συμβουλίου.

Τα μέλη του συμβουλίου ορίζονται ως ακολούθως:

- Τέσσερεις (4) δημοτικοί σύμβουλοι, ένας εκ των οποίων από την μειοψηφία.

- Πέντε (5) εκπρόσωποι των  μεταναστών

- Δύο (2) εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων οι οποίοι αναπτύσσουν δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών.

Οι μετανάστες που επιλέγονται ως μέλη του συμβουλίου μεταναστών πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία έγγραφα νομιμοποίησης και ιδίως άδεια παραμονής στη χώρα.Καλούνται οι εκπρόσωποι μεταναστών  όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την συμμετοχή τους στην εν λόγω επιτροπή μέχρι την Πέμπτη 17 /11/2011. και ώρα 12.00 , με έγγραφο που θα καταθέσουν στην Γραμματεία Δημάρχου , υπεύθυνη κα Ελευθεριάδου Άννα.Καλούνται οι κοινωνικοί φορείς που αναπτύσσουν  δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών   όπως υποβάλλουν αίτηση για να συμμετέχουν με εκπρόσωπο τους στο συμβούλιο καταθέτοντας αντίστοιχα  στοιχεία δράσης σε προγράμματα ένταξης μεταναστών

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ