Αυτοδιοίκηση Αχαρνών

Nov2
Ακύρωσε την απόφαση για την αύξηση των τελών κοιμητηρίων στους ετεροδημότες των Αχαρνών...
11/2/2011 7:34:00 PM by Giannis

 Σε ακύρωση της απόφασης του Δ.Σ. Αχαρνών για αύξηση των τελών και δικαιωμάτων κοιμητηρίων για τους ετεροδημότες, προέβη ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Λιακόπουλος.
Βασιζόμενος στο γεγονός πως ο καθορισμός διαφορετικού χρηματικού ποσού και χωρίς μάλιστα να τεκμηριώνεται με συγκεκριμένες διατάξεις του Νόμου από όπου να προκύπτει συνάρτηση με ειδική αντιπαροχή, οδηγεί “σε διάκριση μεταξύ πολιτών που διαβιούν σε καθεστώς ισονομίας” ο κ. Λιακόπουλος ακυρώνει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Συνεχίζοντας μάλιστα με την αιτιολόγηση της απόφασης του, αναφέρει πως το δικαίωμα αφής των καντηλίων δεν μπορεί να περιέλθει στην αρμοδιότητα του κανονιστικού οργάνου και να αποτελέσει αντικείμενο κανονιστικής ρυθμίσεως δεδομένου ότι η αφή των καντηλιών  αποβλέπει στην απόδοση τιμής στους νεκρούς, καθιστώντας την αυστηρά προσωπική και προαιρετική, μη εξυπηρετώντας κανένα σκοπό δημοσίου συμφέροντος.
Αντίστοιχα, δεν αποδέχεται τον δεκαπλασιασμό των τελών στη βάση του ότι ο Δήμος δεν προσκόμισε νόμιμη και επαρκή αιτιολογία για την αναλογική σχέση μεταξύ προσδοκώμενων εσόδων και εξόδων για να διαπιστωθεί η αρχή της ανταποδοτικότητας, υπογραμμίζοντας μάλιστα πως τα κοιμητήρια χαρακτηρίζονται ως πράγματα εκτός συναλλαγής και επομένως οι πρόσοδοι του είναι επιβαλλόμενα τέλη ή δικαιώματα για την εν μέρει η όλη κάλυψη των δαπανών συντήρησης του.
Τέλος, στην απόφαση αναφέρεται πως δεν υπήρξε προηγούμενη απόφαση – εισήγηση από την οικονομική επιτροπή, ενώ ο Δήμος προέβη και σε επιβολή δικαιώματος κατασκευής μνημείου στους τάφους αλλά και δικαίωμα εισόδου εργασίας στους μαρμαρογλύπτες χωρίς να υπάρχει αναφορά σε διάταξη Νόμου.  

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ