Αυτοδιοίκηση Αχαρνών

Sep5
Γεγονός ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών
9/5/2011 1:30:00 PM by Giannis

 Κατά πλειοψηφία πέρασε τελικά ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών, όπως τον παρουσίασε στο τελευταίο, πριν τις διακοπές του Καλοκαιριού Δ.Σ., ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αχαρνών Νίκος Κρημνανιώτης  το απόγευμα της 28ης Ιουλίου 2011.
Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας, που σύμφωνα με τον κ. Κρημνανιώτη αποτελεί “εργαλείο δουλειάς του Δήμου” για τα χρόνια που θα έρθουν, βασίζεται στους πρότυπους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας που  εξέδωσε η Ε.Ε.Τ.Α.Α. οι οποίοι βασίστηκαν στα έσοδα του εκάστοτε Δήμου, στο προσωπικό που υπηρετεί σε αυτούς και του πληθυσμού που διαθέτει.
Συγκεκριμένα, για το Δήμο Αχαρνών έχουν προβλεφθεί οι διευθύνσεις Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής και η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς και μια Γενική Διεύθυνση, -όπως ακριβώς ορίζεται για Δήμους με αριθμό κατοίκων άνω των 50.000-  η οποία υποδιαιρείται σε τέσσερις υπηρεσίες:
-Υπηρεσίες Υποστήριξης (Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού/Διεύθυνση ΚΕΠ/Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τεχνικές Υπηρεσίες (Διεύθυνση πολεοδομίας και πολεοδομικών εφαρμογών/ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών)  
-Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής(Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου/ Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης)
-Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Πολιτισμού και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης/ Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).
Σημειώνεται ότι στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας προβλέπεται και επί μέρους υπηρεσία για τη Δημοτική Κοινότητα των Θρακομακεδόνων η οποία περιλαμβάνει  υπηρεσίες που υπάγονται στις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης και συγκεκριμένα στις:
-Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων
-ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων
-Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων
-Γραφείο Συντήρησης Υποδομών
-Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου Βόρειου Τομέα Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων
-Γραφείο Αποκομιδής Απορριμμάτων Βόρειου Τομέα Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων
Αξίζει να σημειωθεί ότι στον Εσωτερικό Οργανισμό Υπηρεσίας προβλέπεται και η δημιουργία του ειδικού αυτοτελούς γραφείου υπό τον Δήμαρχο, ως αυτό ορίζεται στο άρθρο 98 παρ.1 του Καλλικράτη και αφορά στην παροχή διοικητικής βοήθειας σε άτομα που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις υπηρεσίες τους ή στα αρμόδια Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Παράλληλα, ο κ. Κρημνανιώτης υπενθύμισε πως η ταμειακή υπηρεσία των Δήμων βάσει του άρθρου 266 του Καλλικράτη διεξάγεται από ειδική υπηρεσιακή μονάδα η οποία αποτελεί μέρος της οικονομικής υπηρεσίας και συστήνεται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Από τη πλευρά της δημοτικής μειοψηφίας υπέρ του Εσωτερικού Κανονισμού ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος της Ε.Κ.Α. κ. Χρήστος Γκίκας, ο τέως Δήμαρχος Θρακομακεδόνων κ. Θέμης Οικονόμου αποχώρησε από την αίθουσα χωρίς να ψηφίσει, ενώ η Λαϊκή Συσπείρωση καταψήφισε υπογραμμίζοντας πως ο χρόνος που δόθηκε  στους Δημοτικούς Συμβούλους για να ενημερωθούν για τον Εσωτερικό Οργανισμό δεν ήταν επαρκής.
Τέλος σημειώνεται πως ο εκπρόσωπος των εργαζομένων κ. Τσουκούλογλου εξέφρασε τη δυσαρέσκεια των εργαζομένων για τη μη  ενεργή και ορθή συμμετοχή των στη διαβούλευση αναφορικά με τη δημιουργία του Εσωτερικού Οργανισμού.
 

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ