Jul7
Έκτακτη Γενική Συνέλευση Γονέων για αντιμετώπιση κτιριακού προβλήματος στο σχολείο
7/7/2011 4:22:00 PM by Giannis

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ
Το 12θέσιο Δημοτικό σχολείο Άνοιξης είναι σήμερα το μεγαλύτερο σχολείο στο Δήμο με 320 παιδιά και 14 τμήματα. Για την λειτουργία των 14 τμημάτων έχουν καταργηθεί ή αλλάξει χρήση, η τραπεζαρία, το τμήμα ένταξης και η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων καθώς δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες αίθουσες διδασκαλίας. Το πρόβλημα είχε απασχολήσει τη σχολική κοινότητα και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν έτυχε επιτυχημένης αντιμετώπισης. Οι εγγραφές των μαθητών στην Ά τάξη  που έχουν το δικαίωμα φοίτησης στο σχολείο της Άνοιξης αναμένεται να ξεπεράσουν τις 60 και επομένως απαιτείται η ανάγκη εύρεσης 15ου τμήματος.
Για την αντιμετώπιση του έντονου κτιριακού προβλήματος τη νέα χρονιά, η «ευκολότερη» και «προχειρότερη» λύση που διατυπώθηκε, ήταν η τοποθέτηση μιας προκάτ αίθουσας στο προαύλιο του σχολείου. Για την συγκεκριμένη πρόταση υπήρξε έντονη και έγγραφη αντίδραση τόσο του συλλόγου γονέων όσο και του συλλόγου διδασκόντων.
Με πρωτοβουλία των συλλόγων Γονέων του Δημοτικού και των 1ου & 2ου Νηπιαγωγείου Άνοιξης, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011, κοινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα την αντιμετώπιση του κτιριακού προβλήματος όπου συμμετείχαν ενυπόγραφα περισσότεροι από 100 γονείς.
Στην Γενική Συνέλευση είχαν κλιθεί και παρευρέθηκαν: ο Αντιδήμαρχος Πρόνοιας και Παιδείας κ. Σ. Σπηλιώτης, ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «ΕΣΤΙΑ» κ. Γ. Ζυγούνας, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ν. Παππάς, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Άνοιξης κ. Σ. Θεοφύλου, η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Σώκου, ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «ΑΔΚ» κ. Β. Κοκμωτός, ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «Συμμαχία για το Πολίτη» κ. Α. Κυριακόπουλος, οι Διευθυντές των Δημοτικού, 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Άνοιξης, δάσκαλοι και το προεδρείο της Ένωσης Γονέων Διονύσου.
Αφού συζητήθηκαν όλες οι προτάσεις αποφασίσθηκαν ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση των γονέων τα παρακάτω: 
α) Η μη αποδοχή διαδικασίας αποκλεισμού μαθητών από το σχολείο με τη διαδικασία της κλήρωσης και η μη αποδοχή τοποθέτησης μίας προκατασκευασμένης αίθουσας στον αύλειο χώρο του σχολείου. 
β) Η προσωρινή εγκατάσταση όχι μίας αλλά δύο προκατασκευασμένων αιθουσών από τον Δήμο, στο Δημοτικό Κατάστημα Άνοιξης, που εφάπτεται με το σχολικό συγκρότημα, καθώς θα καλύψει την τρέχουσα ανάγκη αλλά και εκείνη των επόμενων ετών.
γ) Η άμεση προώθηση διάθεσης του οικοπέδου ιδιοκτησίας του Δήμου, που επί της Μακεδονομάχων στην Άνοιξη, για σχολική χρήση, μετά από σχετική μελέτη του Δήμου, μετέπειτα παραχώρηση στον ΟΣΚ και ανέγερση του 2ου Δημοτικού Σχολείου εντός των επομένων δύο ετών.
Τόσο ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, όσο και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι από όλες τις παρατάξεις, αναγνώρισαν το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το σχολείο και δεσμεύθηκαν να κινήσουν και να υποστηρίξουν άμεσα τις διαδικασίες προς την κατασκευή του 2ου δημοτικού σχολείου στον προαναφερόμενο χώρο, ταυτόχρονα δε όλοι οι σύμβουλοι, να υποστηρίξουν στο δημοτικό συμβούλιο την πρόταση για προσωρινή τοποθέτηση δύο αιθουσών προκάτ στον χώρο του δημοτικού καταστήματος και όχι στο προαύλιο του σχολείου.
Την Τρίτη 5 Ιουλίου 2011 συνεδρίασε το Τοπικό Συμβούλιο Άνοιξης, και συζήτησε την πρόταση του Συλλόγου Γονέων, όπως αυτή κατατέθηκε από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, προκειμένου ληφθεί σχετική εισηγητική απόφαση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων, το οποίο ανέπτυξε την θέση των γονέων και έδωσε τις απαραίτητες διευκρινήσεις όπου απαιτήθηκε. Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτησε, αποφάσισε θετικά και για τα δύο θέματα των γονέων: Την διάθεση χώρου στο δημοτικό κατάστημα για την προσωρινή τοποθέτηση 2 προκάτ αιθουσών για σχολική χρήση και ταυτόχρονα τη παραχώρηση του οικοπέδου επί της Μακεδονομάχων (2 στρέμματα) για την κατασκευή του 2ου Δημοτικού Άνοιξης.
Αναμένεται η εισαγωγή του θέματος με όλες τις απαραίτητες μελέτες στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου εντός μηνός, για συζήτηση, έγκριση και δρομολόγηση των απαιτούμενων διαδικασιών  άμεσα. Το κτιριακό πρόβλημα απασχολεί όλους τους γονείς όλων των σχολείων του Δήμου, όπως έχει καταγραφεί και επισημανθεί και από την Ένωση Γονέων Διονύσου, όπου όλα τα σχολεία έχουν ξεπεράσει τα όρια χωρητικότητα τους. Η κατασκευή νέου Δημοτικού σχολείου κρίνεται επιτακτική, απαραίτητη και Νο1 προτεραιότητα του Δήμου. Ο Σύλλογος Γονέων θα παρακολουθεί τις εξελίξεις καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και θα ενημερώνει τους γονείς μέσω τις ιστοσελίδας του συλλόγου ή στο τηλ. 6944866067 (κ. Μ.Λουκάτος, Πρόεδρος του ΔΣ).
 

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ